ตั้งบริษัทบิ๊กดาต้าปล่อยกู้ คลังชงครม.เชื่อมข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของแบงก์รัฐวิเคราะห์สินเชื่อ

วันที่ 07 เม.ย. 2561 เวลา 08:15 น.
ตั้งบริษัทบิ๊กดาต้าปล่อยกู้ คลังชงครม.เชื่อมข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของแบงก์รัฐวิเคราะห์สินเชื่อ
สคร.เตรียมชงครม.ขอตั้งบริษัท ไฟแนนเชียล เทค ให้บริการข้อมูลประเมินความเสี่ยงลูกหนี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ผลักดันโครงการเอสเอ็มอี ไฟแนนเชียล อินเทลิเจ้นท์ ประกอบด้วย สถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงธนาคารกรุงไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และจะใช้ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เพื่อทำโครงการเอสเอ็มอี ไฟแนนเชียล อินเทลิเจ้นท์ เป็นการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีที่มีอยู่ในแต่ละแห่งมารวมกันเป็นบิ๊กดาต้า และวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการได้ลึกมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ชัดเจน ตรงกลุ่มและความต้องการ ทั้งในด้านการสนับสนุนทางด้านการเงินและองค์ความรู้ และสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมข้อมูลจากสถาบันการเงินของรัฐ เครดิตบูโร และ สสว.ที่ทำให้เอสเอ็มอีเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินของรัฐได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

นายเอกนิติ กล่าวว่า คาดว่าในเดือน พ.ค. 2561 นี้ ทาง สคร.จะเสนอกระทรวงการคลังให้นำเรื่องเข้า ครม. พิจารณาโครงการดังกล่าว โดยจะทำในรูปแบบของจัดตั้งบริษัท ไฟแนนเชียล เทค โดยนำข้อมูลจากเครดิตบูโรมาร่วม ซึ่งสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดูประวัติของผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อจะต้องเสียค่าบริการในการประเมินความเสี่ยงให้บริษัทนี้ด้วย

"ข้อมูลนี้จะทำเป็นแพลตฟอร์มให้เอสเอ็มอีกรอกข้อมูล จะทำให้รู้ว่ามี เอสเอ็มอีอยู่ไหน ใช้สินเชื่อของธนาคารอะไร มีหนี้เสียหรือไม่ หรือเคยขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไหน และถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อเพราะอะไร ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมกัน มีผลดีคือช่วยตอบโจทย์การแก้ปัญหาลดการเหลื่อมล้ำ ช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ กับบริษัท ไฟแนนเชียล เทค ที่ตั้งขึ้นจะสามารถบริการข้อมูลพื้นฐานลูกหนี้ที่ขอสินเชื่อ ช่วยแบงก์พิจารณาความเสี่ยงได้" นายเอกนิติ กล่าว

อย่างไรก็ดี สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการขอสินเชื่อสามารถกรอกข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ส่งมาจะมีสถาบันการเงินของรัฐ คอยคัดกรองผู้ที่ขอสินเชื่ออยู่ เช่น ถ้าต้องการส่งออก ต้องการสินเชื่อเท่าไร ทางสถาบันการเงินจะเข้าประเมินความต้องการ และพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทุนและทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มขึ้น