คลังเร่งดันไทยแลนด์ฟันด์การันตีส่งผลดีต่อการลงทุน

  • วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 07:45 น.

คลังเร่งดันไทยแลนด์ฟันด์การันตีส่งผลดีต่อการลงทุน

คลังแจงตั้งไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ดัน 2 โครงการ เป็นผลดีกับ กทพ.และการลงทุนของประเทศ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การระดมทุนผ่านช่องทางกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์) เป็นแหล่งระดมทุนทางเลือกใหม่ของรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนจากฐานนักลงทุนรายย่อยและสถาบันโดยตรง

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในวงกว้างมีส่วนร่วมใน การเป็นเจ้าของโครงการที่สร้างขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการ ตรวจสอบความคืบหน้าและความโปร่งใสของโครงการด้วย

ขณะเดียวกันวิธีการระดมทุน ดังกล่าว ยังช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ของประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่เป็น ภาระต่องบประมาณ และทำให้ประเทศสามารถใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำและมีจำนวนจำกัดไปลงทุนด้านอื่นๆ ที่จำเป็นและไม่สามารถหารายได้เชิงพาณิชย์ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการระดมทุนไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ให้ กทพ. 4.4 หมื่นล้าน บาท ใช้ก่อสร้างโครงการทางพิเศษ พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก วงเงินลงทุน 3.04 หมื่นล้านบาท และโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E-W corridor ด้านตะวันออก วงเงินลงทุน 1.43 หมื่นล้านบาท จะทำให้ กทพ. สามารถลงทุนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ สะสมรายได้หรือรอการจัดสรรเงินกู้ในการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้ในกลางปีนี้

ข่าวอื่นๆ