ทหารไทยรุกสร้างมั่งคั่งคนชั้นกลาง

วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 07:42 น.
ทหารไทยรุกสร้างมั่งคั่งคนชั้นกลาง
ธนาคารทหารไทยฉีกกระแส หันรุกเวลธ์กลุ่มรายได้ปานกลาง ช่วยเพิ่มผลตอบแทนพอเกษียณ

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (เวลธ์แมนเนจเมนต์) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับรายได้ปานกลาง หรือมนุษย์เงินเดือนตั้งแต่ 1.5 หมื่น-1 แสนบาท ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการการลงทุน รู้เรื่องการลงทุนไม่ถึง 10% รู้จักเพียงกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งการฝากธนาคารอย่างเดียวไม่พอรองรับการเกษียณ เพราะดอกเบี้ยต่ำมาก จึงต้องมีการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอ

ทั้งนี้ ธนาคารมีแพลตฟอร์มให้บริการเวลธ์แมนเนจเมนต์แก่คนรายได้ปานกลาง ซึ่งจะเน้นคำปรึกษาการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย โดยธนาคารจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้

ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารมีความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทจัดการลงทุนฝรั่งเศส อมุนดิ ที่ช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมาเสนอให้ลูกค้า ซึ่งการซื้อผ่านธนาคารถูกกว่าการที่ลูกค้าไปซื้อเอง