สรรพสามิตเล็งเก็บภาษีมลพิษมอเตอร์ไซค์-น้ำมัน

  • วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 07:30 น.

สรรพสามิตเล็งเก็บภาษีมลพิษมอเตอร์ไซค์-น้ำมัน

สรรพสามิตเดินหน้าขยายฐานเก็บภาษีมลพิษ จากรถมอเตอร์ไซค์ น้ำมัน ยันผู้บริโภคไม่กระทบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างศึกษาการเก็บภาษีจากการปล่อย CO2 ในสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม จากเดิมที่เริ่มเก็บกับภาษีรถยนต์ โดยคาดว่าจะเก็บภาษีเพิ่มกับรถจักรยานยนต์และน้ำมันเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้หวังการเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น เพราะไม่ต้องการให้เป็นภาระกับผู้บริโภค

สำหรับการเก็บภาษีน้ำมันจากการปล่อย CO2 จะมีการหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ลดลง ในช่วงเก็บภาษีตาม CO2 เพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ในระดับเดิม โดยปัจจุบันการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะเก็บตามการปล่อยค่าความร้อน แต่ในอนาคตเก็บตาม CO2 เพียงอย่างเดียว

นายกฤษฎา กล่าวว่า ในส่วนของการเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามการปล่อย CO2 จะทำให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น โดยรถจักรยานยนต์คันละ 5 หมื่นบาท จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 150-200 บาท/คันเท่านั้น

"หลักการของกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 การเก็บรายได้ต้องได้เท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องการให้เป็นภาระ ผู้บริโภคมาก ส่วนการเก็บภาษีในรอบ 5 เดือนของปีงบประมาณ 2561 ที่กรมเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้น" นายกฤษฎา กล่าว

ทั้งนี้ ล่าสุดกรมได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต เพื่อแสดงความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตแก่กรมสรรพสามิต ทำให้การจัดเก็บภาษีโปร่งใส ได้มาตรฐานและทันสมัย

ข่าวอื่นๆ