เอดีบีปล่อยเงินกู้1.1พันล้าน หนุนพลังงานชีวมวลภาคใต้

  • วันที่ 17 มี.ค. 2561 เวลา 08:43 น.

เอดีบีปล่อยเงินกู้1.1พันล้าน หนุนพลังงานชีวมวลภาคใต้

เอดีบีปล่อยกู้ กัลฟ์ จะนะ กรีน  1.1 พันล้าน สร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม

นายไมเคิล แบโรล ผู้อำนวยการสำนักการปฏิบัติการภาคเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย  (เอดีบี) เปิดเผยว่า เอดีบีและบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน  ได้บรรลุข้อตกลงทางการเงินวงเงินกู้ 1,109 ล้านบาท หรือ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการพลังงานชีวมวลทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนของไทย

ทั้งนี้ โครงการเงินกู้ระยะเวลา 18 ปี แสดงให้เห็นว่าธนาคารมีความเชื่อมั่นใน บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน ในระยะยาว และเป็นการส่งสัญญาณในทางบวกให้กับธนาคารและบริษัทอื่นๆ ให้หันมาพิจารณาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยบางส่วนที่ได้รับการพัฒนาน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม การบริโภคพลังงานของไทยคาดว่าจะสูงขึ้นเท่าตัวระหว่างปี 2558-2582  ซึ่งรัฐบาลไทยได้วางแผนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเพื่อการบริโภคพลังงานในประเทศถึง 30% โดยพลังงานชีวมวลจะกลายเป็นแหล่งพลังงานทดแทนใหญ่ที่สุดลำดับสองรองจากพลังงานแสงอาทิตย์ การเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานชีวมวลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 2,943 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน ไปถึง 5,570 เมกะวัตต์ ในปี 2582

สำหรับเงินกู้ของเอดีบีจะช่วยให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน ก่อสร้างและดำเนินการโครงการพลังงานชีวมวลกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ได้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยจะเป็นการผันส่วนของต้นยางพาราที่เหลือใช้มาผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน ซึ่งเป็นการออกแบบยั่งยืนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการจัดการของเหลือใช้จากการผลิตภาคการเกษตร  โดยจะได้รับมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล 0.3 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ของไทยอีก 1 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี

ข่าวอื่นๆ