ธกส.อัดแสนล้านแก้จนเฟส2

วันที่ 06 มี.ค. 2561 เวลา 06:44 น.
ธกส.อัดแสนล้านแก้จนเฟส2
ธ.ก.ส.ผนึกกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมดัน 3 มาตรการ มีวงเงินสินเชื่อเฉียดแสนล้าน ลุยแก้จนเฟส 2

นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือบัตรคนจนระยะสองแล้ว โดยจะจัดทำตัวอย่างเมนูอาชีพที่เชื่อมโยงกับเอสเอ็มอีเกษตรเข้าไปช่วยพัฒนาและรับซื้อผลผลิต เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้จัดมาตรการทางการเงินผ่าน 3 มาตรการ 9 โครงการ ประกอบด้วย มาตรการลดภาระหนี้สิน ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อย 5.35 แสนราย โครงการชำระดีมีคืน 2.3 ล้านราย โครงการสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบจำนวน 3.5 แสนราย วงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท โครงการสินเชื่อกองทุน หมู่บ้านฯ และสินเชื่อสถาบันการเงินชุมชน เพื่อแก้ไขและป้องกันหนี้นอกระบบ 1 หมื่นราย วงเงิน 1,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 2 แสนราย วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ มาตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีโครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย 3.84 แสนราย วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท สินเชื่อพัฒนาอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย 4 แสนราย วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และมาตรการพัฒนาตนเองโครงการให้ความรู้ทางการเงินและ ส่งเสริมการออม