มาร์คมั่นใจเปิดเสรีการค้าไทยยังแข่งขันได้

วันที่ 24 ธ.ค. 2552 เวลา 11:44 น.
โพสต์ทูเดย์ - นายกฯเชื่อเปิดเสรีการค้า ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้า ย้ำพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการปรับตัว 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการเสวนา "เขตการค้าเสรีอาเซียน :ไทยพร้อมหรือยัง" ว่า แม้จะมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน แต่ประเทศไทยก็ยังคงสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งทางการค้าได้ และมั่นใจว่าไทยจะยังคงได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียนต่อไป โดยรับบาลจะติดตามผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการปรับปรุงกลไกโครงสร้าง โดยได้มอบหมายให้ผู้แทนการค้าติดตามผลกระทบและใช้กองทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือในการปรับตัวของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องผลักดันการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างตลาดขนาดใหญ่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงการลงทุนเข้าสู่ภูมิภาค โดยการเปิดเขตการค้าเสรี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพราะจะทำให้มีทางเลือกมากขึ้น