คลังยังไร้สข้อสรุปช่วยผู้ส่งออกเจอพิษค่าบาท

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 17:06 น.
คลังไร้ข้อสรุปแผนช่วยผู้ส่งออกได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท รอ กรณ์ เดินทางกลับไทยเคาะมาตรการทั้งหมดคืน11ต.ค.

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เรื่องแนวทางการช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องมาตรการทั้งหมดได้ ต้องรอให้นายกรณ์ จาติกวณิช รมช.คลัง เดินทางกลับมาจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในคืนวันนี้ที่ 11 ต.ค.นี้ ก่อน หากได้ข้อสรุปจะคาดว่า รมว.คลัง จะเสนอมาตรการเข้าที่ประชุมคระรัฐมนตรีในวันที่ 12 ต.ค. นี้

เบื้องต้นมีการหารือใน 2 มาตรการคือ การปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเรื่องสภาพคล่องให้กับผู้ส่งออก และการทำประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ส่งออก โดยคาดว่าแหล่งเงินจะมาจากธนาคารออมสิน เพื่อปล่อยสินเชื่อต่อให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีแบงก์ และอาจให้บรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม ( บสย. ) เข้ามารับค้ำประกันสินเชื่อให้ลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน

สำหรับเรื่องของวงเงินปล่อยกู้ อัตราดอกเบี้ย และการรับภาระเรื่องการชดเชยความเสียหายจากภาครัฐยังไม่ได้ข้อสรุป

"ไม่มีการตั้งกองทุน แต่จะเป็นการปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องและการทำประกันความเสี่ยงให้กับผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบ  ส่งแหล่งเงินคงใช้สถาบันที่มีเงินเหลือเยอะๆ ซึ่งต้องดูว่าออมสินจะได้รับได้เรื่องดอกเบี้ยและหลักประกันในบางรายที่ไม่เพียงพอหรือไม่"นายประดิษฐ์กล่าว

นอกจากนี้จะมีการเสนอเรื่องมาตรการภาษีของกรมสรรพากร  ได้แก่เรื่องการเก็บภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย 15 % จากนักลงทุนต่างชาติที่เช้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั้นคาดว่าจะมีการเสนอในที่ประชุม ครม. 12 ต.ต.นี้ด้วย โดยยืนยันว่ายังไม่มีการเสนอเรื่องมาตรการภาษีของกรมศุลกากรได้แก่เรื่องการลดภาษีเพื่อจูงใจให้ซื้อเครื่องจักร เข้าครม. ในครั้งนี้ด้วย