บุหรี่แข่งดุเก็บภาษีทะลุเป้า

  • วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 08:39 น.

บุหรี่แข่งดุเก็บภาษีทะลุเป้า

สรรพสามิตเผยยอดจัดเก็บภาษีบุหรี่เดือน ม.ค. กว่า 6,000 ล้าน เกินเป้า 4% หลังผู้ประกอบการปรับตัวออกยี่ห้อใหม่ทำตลาดล่าง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบเดือน ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2561 ได้ 6,100 ล้านบาท เกินเป้าหมาย 4% และสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 10.6%

สำหรับการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ 4 เดือนของปีงบประมาณ 2561 เก็บได้ 2.06 หมื่นล้านบาท เกินเป้าหมาย 2.5% แต่ต่ำกว่าปีก่อน 6.7% เนื่องจากหลังมีการปรับโครงสร้างภาษีในเดือน ต.ค. 2560 โรงงานยาสูบ (รยส.) ชะลอการชำระภาษีลดลงจากการที่มีแสตมป์คงค้างและทยอยใช้ให้หมดในเดือน ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา

"การเก็บภาษียาสูบดีขึ้นใน 2 เดือนล่าสุด เกิดจากการที่โรงงานยาสูบเริ่มชำระภาษีเป็นปกติเฉลี่ยเดือนละ 3,800 ล้านบาท รวมถึงผู้นำเข้าบุหรี่มีการปรับกลยุทธ์เพื่อแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยออกบุหรี่ยี่ห้อใหม่ราคาไม่เกิน 60 บาท ออกมาทำตลาด" แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผย

อย่างไรก็ตาม ในภาวะปกติเมื่อมีการปรับขึ้นภาษีแต่ละครั้ง ตลาดต้องใช้เวลาปรับตัว 3-4 เดือน  ซึ่งในช่วงต้นปีเริ่มเห็นว่าตลาดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว มีการปรับตัวด้านการตลาดเพื่อรับกับการจัดเก็บภาษีใหม่

สำหรับยอดส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานยาสูบจากเดิมก่อนเปลี่ยนโครงสร้างภาษีอยู่ที่ 80% และลงเหลือ 60% ในเดือน ต.ค. 2560 และจะเพิ่ม 70% ได้หลังจากนี้ โดยผลการดำเนินงานของ รยส.ปี 2560 ก็ยังทำกำไรได้สูง สามารถจ่ายโบนัสได้ถึงหลายเดือน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของสินค้าทุกประเภทในเดือน ม.ค. 2561 จัดเก็บได้ 5.32 หมื่นล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 7,273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.83% และสูงกว่าประมาณการ 829 ล้านบาท คิดเป็น 1.58% โดยมีภาษีสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม เป็นสินค้าหลักที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ในขณะที่ภาษีน้ำมัน รถยนต์ และเบียร์ จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ

อย่างไรก็ตาม การเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของสินค้าทุกประเภทใน 4 เดือน ปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 1.7 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1,190 ล้านบาท คิดเป็น 0.70% โดยมีภาษีรถยนต์ สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม เป็นสินค้าหลักที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ในขณะที่ภาษีน้ำมันและเบียร์จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ