ธปท.ไฟเขียวเอ็กซิมแบงก์เปิดอบรมเอสเอ็มอีบริหารความเสี่ยงค่าเงินทางออนไลน์ได้

วันที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 08:08 น.
ธปท.ไฟเขียวเอ็กซิมแบงก์เปิดอบรมเอสเอ็มอีบริหารความเสี่ยงค่าเงินทางออนไลน์ได้
ธปท.ไฟเขียวเอ็กซิมแบงก์ ทำโครงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเอสเอ็มอีทางออนไลน์ได้ ผู้อบรมจะได้รับเงินทดลอง 3 หมื่น

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุมัติให้ธนาคารจัดทำ "โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs" ผ่านระบบออนไลน์ ได้ อาทิในรูปแบบวิดีโอ คลิปภาพและเสียง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐบาล นำมาใช้ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ส่งออก เพื่อรับมือความผันผวนของค่าเงินบาท

"เงื่อนไขของโครงการนี้คือรัฐบาลจะให้เงินทดลองแก่เอสเอ็มอีรายละ 3 หมื่นบาทไปใช้ซื้อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะต้องมาร่วมอบรมให้ความรู้กับการป้องกันความเสี่ยงเสียก่อน ซึ่งเดิมกำหนดจัดอบรมให้กับเอสเอ็มอีในทุกภาคทั่วประเทศ แต่มีปัญหายัง ไม่สามารถจัดอบรมได้ทันเพราะมี เป้าหมายต้องอบรมเอสเอ็มอีให้ได้ 5,000 ราย จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นเนื่องจากโครงการนี้จะหมดอายุในกลางปี 2561 นี้" นายพิศิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ การอบรมผ่านระบบออนไลน์นั้น ก่อนที่จะได้รับเงินไปใช้ก็จะต้องมี การพิสูจน์ตัวตนเสียก่อนว่าได้เข้าร่วมอบรมจริง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว โครงการดังกล่าวรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการรู้จักการป้องกันความเสี่ยงแบบการซื้อประกันค่าเงิน (ออปชั่น) ซึ่งเอสเอ็มอี สามารถที่จะซื้อได้เหมือนการซื้อค่าเงินล่วงหน้า แต่เมื่อครบเวลาส่งมอบสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะส่งมอบหรือไม่ก็ได้หากเห็นว่าจะขาดทุนจากค่าเงิน ซึ่งต่างจากการซื้อป้องกันความเสี่ยงแบบเดิมๆ คือ การซื้อค่าเงินล่วงหน้า (ฟอร์เวิร์ด) ซึ่ง เอสเอ็มอีที่จะซื้อได้ต้องมีวงเงินกับธนาคารพาณิชย์ที่ขายให้เท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาหลักทำให้เอสเอ็มอีไม่มีโอกาสซื้อป้องกันความเสี่ยงเพราะไม่มีวงเงิน รัฐบาลจึงหาทางเลือกอื่นช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ

นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า การอบรมรอบแรกที่ได้ให้ความรู้ผู้ประกอบการไปก็ยังมีผู้นำคูปองเงินทดลองมาใช้ไม่มากนัก ส่วนกลุ่มที่อบรมและใช้บริการแล้วส่วนใหญ่จะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะซื้อออปชั่นไปแล้วค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นปีนี้ ซึ่งแนะนำให้เอสเอ็มอีที่ส่งออกป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพราะค่าเงินในปีนี้มีความผันผวนสูง