ปตท.เตรียมแผนรองรับก๊าซพม่าหยุดจ่าย

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 17:15 น.
นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. กล่าวว่า เมื่อเวลา 05.34 น. วันที่ 22 ธ.ค. ผู้ผลิตก๊าซฯแหล่งเยตากุนจากพม่าได้หยุดการผลิตก๊าซฯตามแผนซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำปี โดยปตท.ได้สำรองก๊าซฯในท่อส่งก๊าซฯฝั่งตะวันตกไว้ในปริมาณสูงสุดให้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมและภาคคมนาคมขนส่ง (เอ็นจีวี) และยังได้ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ผลิตในอ่าวไทยให้เตรียมสำรองกำลังการผลิตอย่างเต็มที่ทุกแหล่ง ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซฯมากกว่าแผนฯจำนวน 50 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ช่วยลดปริมาณน้ำมันเตาลงได้ประมาณ 1 ล้านลิตร/วัน