“อลงกรณ์” ล้างสินค้าละเมิดช่วงปีใหม่ตั้งเป้าลด 30%

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 16:37 น.
โพสต์ทูเดย์ - “อลงกรณ์”  ล้างสินค้าละเมิดช่วงปีใหม่ตั้งเป้าลด 30% ด้านเอกชนดัน “มาร์ค” ผุดวันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

นายอลงกรณ์  พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่อาจจะมีการนำสินค้าละเมิดลิขออกมาขายให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งได้ตั้งเป้าลดพื้นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในโซนสีแดง หรือโซนที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มากให้ลดลงอย่างน้อย 30% และให้เร่งรัดการปราบปราบแหล่งผลิตและแหล่งจัดเก็บสินค้าลิขสิทธิ์ด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งการสอบสวน 40 รายชื่อตำรวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และจะมีการรายงานผลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

เรื่องการปราบปรามยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เปิดสายด่วน 1368 เพื่อรับแจ้งเบาะแสการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ กรรมการและผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและปราบปราม บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย (ทีซีซี) ในเครือบริษัท อาร์เอส กล่าวว่า ภาคเอกชนได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอให้รัฐบาลกำหนดให้มี 1 วัน เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบรับ และจะหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเลือกระหว่างวันที่ 29 ม.ค. หรือวันที่ 22 ก.พ. เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองวันเป็นวันสำคัญ โดยวันที่ 29 ม.ค. 2552 เป็นวันที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป) ทูลเกล้าถวายรางวัลโกลบอล ลีดเดอร์ อะวอร์ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันที่ 22 ก.พ. 2535 เป็นวันที่กังหันน้ำชัยพัฒนาและเทคโนโลยีการทำฝนเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้รับการจดสิทธิบัตร

สำหรับสถานการณ์การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เอกชนมีความพอใจในการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าตำรวจ โดยหลายพื้นที่สีแดงมีการละเมิดลดน้อยลง เช่น สะพานเหล็ก บ้านหม้อ คลองถม สุขุมวิท แต่ยังไม่ต้องการให้ปลดพื้นที่สุขุมวิทออกจากพื้นที่สีแดงตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอ เพราะเกรงว่าจะกลับมามีการละเมิดหนักใหม่

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ได้เปิดสายด่วน 1368 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และรับแจ้งเบาะแสการละเมิด รวมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน 1368 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ “หยุดสร้างชื่อเสียงประเทศไทยในทางที่ผิด หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” ให้กับผู้แทนศูนย์การค้า นำไปตั้งยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา