คลังดึงต่างชาติปล่อยกู้รากหญ้า

วันที่ 08 ต.ค. 2553 เวลา 18:18 น.
รมว.คลัง เดืนสายคุยธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มาให้บริการปล่อยกู้รากหญ้าของไทย พร้อมทั้งหารือกับผู้บริหารธนาคารโลกทำประกันภัยพืชผลให้ได้ทั้งประเทศในฤดูการเพราะปลูกหน้า
 
นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ที่กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมประจำปีของธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8-9 ต.ค. 2553 ที่กรุงวอชิงตันดีซี ว่า ระหว่างการประชุมครั้งนี้จะมีโอกาสพบปะหารือกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจต่างในประเทศไทย ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหลายแห่งสนใจที่จะเข้าร่วมทุนกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ตั้งบริษัทให้บริการสินเชื่อกับคนมีรายได้น้อยในระดับฐานราก
 
"โอกาสนี้ก็จะมีการหารือกับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศว่าสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุนในการบริการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ว่ามีความสนใจในรูปแบบไหน" นายกรณ์ กล่าว
 
นายกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบในกรอบกว้างให้บริษัทไปรษณีย์ไทย ตั้งบริษัทให้บริการสินเขื่อกับคนฐานรากได้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปศึกษารูปแบบการจัดตั้ง และรูปแบบการดำเนินกิจการ ซึ่งรูปแบบการไม่ได้ปิดโอกาสให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้ามาร่วมทุน หรือ เข้ามาตั้งบริษัท่ให้บริการสินเชิ่อกับคนฐานรากของประเทศได้โดยตรง หากสถาบันการเงินต่างประเทศมีความต้องการ
 
นอกจากนี้ นายกรณ์ กล่าวว่า ยังจะหารือกับผู้บริการรระดับสูงสุดของธนาคารโลก เพื่อคุยถึงความร่วมมือต่างๆ ที่ผ่านมา รวมถึงหารือถึงความร่วมมือที่จะดำเนินการจัดทำการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องการให้มีการประกันทั้งประเทศในฤดูการเพาะปลูกหน้า ซึ่งคลังโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการให้ทันในการเพราะปลูกข้าวนาปรังในการเพาะปลูกที่จะมีขึ้นให้ทัน