กรมบัญชีกลางคาดเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งปี53 เต็ม100%

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 14:30 น.
โพสต์ทูเดย์-กรมบัญชีกลางใช้ระบบ EIS ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งเป้าเบิกจ่ายไทยเข้มแข็งปีหน้า 100% นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้รายงาน EIS สำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม (ส่วนกลาง) ว่า ระบบ EIS (Executive Information system) เป็นการรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่จะช่วยให้ผู้บริหารส่วนราชการสามารถเรียกดูข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุดได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะช่วงนี้จำเป็นต้องมีการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมของอัตราการเบิกจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ 94%  และรายจ่ายลงทุนที่ 75% โดยเฉพาะงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งใช้จ่ายจากเงินกู้ ที่ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งใช้จ่ายเพื่อให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆ และมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนและเบิกจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2553 ที่ 100%

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เบิกจ่ายเม็ดเงินแล้ว 2.3 หมื่นล้านบาท รวมถึงมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท รวมแล้วเป็นเงินประมาณ 4 หมื่นล้านบาท