ภาคเอกชนให้คะแนนรัฐบาล บี ถึง บีบวก

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 14:03 น.
นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาที่ บี ถึง บีบวก โดยเห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจดี แม้ว่าผลงานบางส่วนอาจจะล่าช้า แต่หลังจากมีโครงการไทยเข้มแข็งแล้ว จะส่งผลให้ปี 2553 มีการเบิกจ่ายเพื่อการลงทุนสูงมาก ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ อย่างไรก็ดีรัฐบาลต้องดูแลให้การเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็ง และงบประมาณปกติเป็นไปตามเป้าหมาย และดูแลปัญหาความมั่นคง ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบความเชื่อมั่น