เคาะขายที่267ล้านคืนเจ้าหนี้คลองจั่น

วันที่ 06 ม.ค. 2561 เวลา 09:15 น.
เคาะขายที่267ล้านคืนเจ้าหนี้คลองจั่น
กรมบังคับคดีเคาะขายที่ดิน จ.กาญจนบุรี  1,600 ไร่ มูลค่า 267 ล้าน  เร่งจ่ายเงินคืนลูกหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นตามแผนฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าวจากกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค. กรมบังคับคดี ได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินรองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แทนผู้บริหารแผนตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ในคดีฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ

ทั้งนี้ ทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาดในนัดที่ 2 นี้ คงเหลือเพียงทรัพย์รายการที่ 1 คือที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) รวม 704 แปลง เนื้อที่ 1,616 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดราคาเริ่มต้นจำนวน 267.80 ล้านบาท

รายงานข่าวเปิดเผยว่า การขายทอดตลาดทรัพย์ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าฟังการขาย 220 ราย มีผู้ลงชื่อวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคา 4 ราย มีผู้เสนอราคา 1 ราย โดยเสนอราคาตามที่เจ้าพนักงานกำหนดราคาเริ่มต้น จำนวน 267.80 ล้านบาท และเป็นราคาเสนอสูงสุด เจ้าพนักงานจึงอนุมัติขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด 267.80 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำมาจัดสรรชำระหนี้คืนให้เจ้าหนี้และสมาชิกสหกรณ์ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต