ไทยพาณิชย์ปลื้มต้นทุนการเงินลดหลังออกบอนด์

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 21:40 น.
ไทยพาณิชย์ปลื้มต้นทุนการเงินลดหลังออกบอนด์
ธนาคารไทยพาณิชย์ชูต้นทุนการเงินต่ำต่อเนื่อง จากการออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยต่ำสุดในรอบ 10 ปี

นางกิตติยา โตธนะเกษม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ซีเอฟโอ) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เป้าหมายธนาคารต้องการลดต้นทุนการเงินให้ต่ำลงต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาทำได้ตามแผน หลังจากที่ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ของธนาคารไทยที่ดอกเบี้ยต่ำสุดในรอบ 10 ปี ต่ำกว่าหุ้นกู้รอบที่แล้วที่ดอกเบี้ย 3.2%

ทั้งนี้ ไตรมาส 3 ของปี 2560 ต้นทุนการเงินอยู่ที่ 1.45% ลดลง 0.09% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 1.48% ลดลง 0.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนต้นทุนเงินฝากไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.39% ลดลง 0.08% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 9 เดือนแรกต้นทุนเงินฝากอยู่ที่ 1.41% ลดลง 0.12% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับปี 2560 ธนาคารระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง รวม 900 ล้านดอลลาร์ แต่มีหุ้นกู้ครบกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว 1,600 ล้านดอลลาร์ แต่ปีหน้าจะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมหรือไม่ ขอดูความต้องการของสินเชื่อ สภาพตลาด และราคาก่อน โดยทางเลือกสภาพคล่องยังเป็นเงินฝากที่จะเติบโตสอดรับกับการขยายสินเชื่อ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์

นางกิตติยา กล่าวว่า จากการโรดโชว์พบปะนักลงทุนต่างชาติกว่า 20 กองทุน ส่วนใหญ่สนใจยุทธศาสตร์การปรับองค์กร ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้มุ่งสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนักลงทุนต่างเข้าใจและตอบรับแนวทางดังกล่าวที่ยั่งยืนมากกว่าผลตอบแทนการลงทุน