ไทยพ้นเส้นยากจนก้าวสู่ความมั่งคั่ง

  • วันที่ 08 ธ.ค. 2560 เวลา 08:32 น.

ไทยพ้นเส้นยากจนก้าวสู่ความมั่งคั่ง

ธนาคารโลกระบุ ไทยหลุดพ้นความยากจน กำลังก้าวสู่ความมั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้ำได้

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า รายงานแนวโน้มการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในระยะยาว โดยธนาคารโลกได้สะท้อนว่าประเทศไทยอยู่ในระดับที่พ้นจากความยากจนมาแล้ว และกำลังก้าวสู่ความมั่งคั่งเหมือนประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ไทยยังมีคนที่ไม่พ้นเส้นความยากจนอยู่จำนวน 7 ล้านคน ลดลง จาก 4-5 ปีก่อนที่มี 10 ล้านคน แต่หากรวมคนที่พ้นเส้นความยากจนมาไม่มาก และคนที่พ้นเส้นความยากจนแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นชนชั้นกลางที่มีอยู่ใกล้ๆ 30 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้เป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องดูแลให้มีโอกาสสร้างรายได้ อย่างเท่าเทียมหรือมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ โดยต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้มีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น ให้เติบโตเร็วขึ้น ซึ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของไทยก็มีประเด็นลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การกระจาย รายได้ให้ทั่วถึงทั้งภูมิภาค ซึ่งน่าจะเป็น แนวทางสำคัญที่ขับเคลื่อนให้การเติบโต ทางเศรษฐกิจของไทยทั่วถึงมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ