ธนาคารอิสลามปล่อยกู้เครื่องบินโอเรียนท์ไทย500ล้านบาท

วันที่ 01 ต.ค. 2553 เวลา 10:00 น.
ibank อนุมัติสินเชื่อ 500 ล้านบาท เช่าซื้อเครื่องบินโอเรียนท์ ไทย สนับสนุนพี่น้องมุสลิมประกอบพิธีฮัจย์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตรวจรับและส่งมอบเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ รุ่น โบอิ้ง 747-412 ให้แก่ผู้บริหาร บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด หลังจากที่ ibank อนุมัติวงเงินสินเชื่อ จำนวน 500 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ สำหรับการเช่าซื้อเครื่องบินเพื่อใช้นำส่งผู้แสวงบุญชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังพิธีส่งมอบเครื่องบินว่า “ibank ได้อนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อตามหลักอิญาเราะฮ์ วัล อิกตินาอ์ (Ijarah Wal Iqtina) แก่สายการบินโอเรียนท์ ไทย เพราะต้องการสนับสนุนการไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมไทย เนื่องจากเห็นว่าทางสายการบิน โอเรียนท์ ไทย เคยให้บริการเช่าเหมาเครื่องบินแก่ทางอินโดเนียเซียและปากีสถาน สำหรับส่งผู้โดยสารไปประกอบพิธีฮัจย์มาแล้ว ซึ่งการเช่าซื้อเครื่องบินครั้งนี้จะสร้างความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมมากยิ่งขึ้น”

โดย ibank ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อแก่บริษัทโอเรียนไทย แอร์ไลน์ เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำระ 4 ปี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อสำหรับเช่าซื้อเครื่องบิน โดยบริษัทโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ ได้ให้บริการเส้นทางสายการบินภายในประเทศ 9 เส้นทาง และให้บริการเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเพื่อขนส่งผู้โดยสารไปทำพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบีย โดยมีลูกค้าหลักเป็นองค์การสหประชาชาติและสายการบินแห่งชาติของประเทศมุสลิม

ทั้งนี้ สินเชื่อเช่าซื้อตามหลัก อิญาเราะฮ์ วัล อิกตินาอ์ (Ijarah Wal Iqtina) เป็นสินเชื่อเช่าซื้อที่เจ้าของทรัพย์สินตกลงให้ผู้เช่า เช่าทรัพย์สินในอัตราและระยะเวลาการเช่าที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน เมื่อครบกำหนดการเช่าแล้ว กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้เช่าทันทีโดยไม่มีสัญญาจะซื้อ โดยอัตราค่าเช่าจะมีการบวกราคาขายเข้าไปด้วย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง  ให้บริการลูกค้าทุกศาสนา  สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝาก   และบริการต่าง ของธนาคาร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2650-6999  หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ    ibank ธนาคารของคุณ ...อุ่นใจเมื่อใช้ ibank