ออมสินผุดสินเชื่อใหม่ดันงานเพิ่ม

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 07:01 น.
ออมสินผุดสินเชื่อใหม่ดันงานเพิ่ม
ออมสินเตรียมคลอดสินเชื่ออุ้มผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพ เล็งปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 5 หมื่น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ สร้างรายได้พิเศษ รวมถึงการจัดหาอาชีพในรูปแบบธุรกิจ แฟรนไชส์ ธุรกิจสตรีทฟู้ด เพื่อเป็นการรองรับผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นการสร้างรายได้ให้เพียงพอในการดำรงชีวิต

"ในเบื้องต้นจะกำหนดการปล่อยกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ส่วนวงเงินดำเนินการยังไม่ได้มีการกำหนดชัดเจน แต่ธนาคารมีสภาพคล่องกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าเพียงพอในการรองรับการปล่อย สินเชื่อดังกล่าว" นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดธนาคารได้ร่วมกับ 16 สถาบันอุดมศึกษาเริ่มโครงการ "มหาวิทยาลัยประชาชน" ในการเข้าไปอบรมเพื่อสร้างโอกาส เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพ ในการเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ และความรอบรู้ในการดำรงชีวิต โดยเป้าหมายกลุ่มแรกในการเข้าไปฝึกอบรม เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 กับธนาคารออมสิน 3 ล้านราย

ทั้งนี้ จะมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในการคิดหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมในการเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในช่วงต้นปี 2561 โดยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะจัดหาพื้นที่ในการฝึกอบรมและบุคลากรที่จะมาให้ความรู้ ขณะที่ธนาคารออมสินจะให้การรองรับในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ

"การปล่อยกู้สำหรับผู้มีรายได้น้อยในระยะต่อไป จะมีเงื่อนไขว่าผู้ที่กู้เงินในโครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อย ต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาก่อน เพราะต้องยอมรับว่าการปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อยจะมีความเสี่ยงมากกว่าส่วนอื่น ดังนั้น การฝึกอบรมอาชีพจะเป็นการรับรองว่าผู้ขอกู้เงินจะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น โดยปีแรกธนาคารตั้งเป้าฝึกอบรมอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย 2-3 หมื่นราย และคาดว่าในปี 2561 จะมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนอีก 20 แห่ง" นายชาติชาย กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง จัดทำโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560-2561 อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต