คณะกรรมการค่าจ้างกลางถกหาข้อสรุปขึ้นค่าแรง

วันที่ 21 ธ.ค. 2552 เวลา 13:23 น.
ขณะนี้ คณะกรรมการค่าจ้างกลาง ที่มีนางจันทวรรณ ทองสมบุญ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแทน นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กำลังประชุมกัน เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2553 ที่กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่การประชุมพิจารณาค่าจ้าง ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจาก ฝ่ายตัวแทนลูกจ้างและนายจ้าง มีความเห็นขัดแย้งกัน กรณีค่าจ้างขั้นต่ำที่ กทม. จะได้รับการปรับขึ้น 2 บาท แต่ จ.สมุทรปราการ ได้รับการปรับขึ้น 4 บาท ซึ่งทำให้ จ.สมุทรปราการ มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงกว่า

ก่อนหน้านี้มติอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองค่าจ้าง ได้กำหนดให้ 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปีหน้า ตั้งแต่ระดับ 1-9 บาท ที่ จ.ภูเก็ต ได้รับการปรับขึ้นสูงสุดที่ 9 บาท