ออมสินปล่อยกู้คนจน คิดดอกเบี้ยต่ำ

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 21:17 น.
ออมสินปล่อยกู้คนจน คิดดอกเบี้ยต่ำ
ธนาคารออมสิน ผุดสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสร้างอาชีพคนจน เล็งขอคลังแยกพีเอสเอ ชดเชยเอ็นพีแอล หวั่นกระทบรายได้ธนาคาร

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในระยะที่ 2 โดยธนาคารได้รับมอบหมายนโยบายจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับสินเชื่อดังกล่าวจะไม่จำกัดวงเงิน จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย และกระตุ้นให้เกิดอาชีพใหม่ๆ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ และจะขอให้กระทรวงการคลังและรัฐบาลแยกสินเชื่อประเภทนี้ออกเป็นโครงการนโยบายภาครัฐ หรือพีเอสเอ และขอรับการชดเชยกรณีที่ผู้กู้ที่มีรายได้น้อย ค้างชำระจนเป็นเอ็นพีแอล

“รูปแบบของสินเชื่อจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน รายได้อาจผ่อนปรนให้ระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะพิจารณาการขอแยกเป็นพีเอสเอ และชดเชยกรณีเป็นเอ็นพีแอลได้หรือไม่ เพราะผู้มีรายได้น้อยความสามารถชำระหนี้ต่ำ ทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงสูง อาจกระทบกับธนาคารได้ จึงขอให้ไม่รวมกับผลดำเนินงานของธนาคาร แต่ถ้ารัฐบาลไม่เห็นชอบ ทางธนาคารก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว”

นายชาติชาย กล่าวว่า ในเบื้องต้นจะร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ และจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาอาชีพในลักษณะแฟรนไชส์ ฟู้ดทรัค และร้านค้าริมทางหรือสตรีทฟู้ด ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านการขอสินเชื่อของธนาคารออมสินในการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพ สร้างรายได้พิเศษ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังร่วมกับผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐ จัดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 3” ซึ่งเป็นการจัดสถานที่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ในการค้าขาย มีรายได้ ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยการจัดงานในครั้งนี้มี 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-15 พ.ย. 2560 ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน จะมียอดการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ทำให้กระจายรายได้ไปสู่ร้านค้าที่ร่วมโครงการกว่า 300 ร้านค้า โดยเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ค้าแผงลอย ผู้ค้ารถเข็น เกษตรกร ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดหาพื้นที่ทำกิน

ขณะเดียวกัน ในส่วนของธนาคารออมสินยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมและโครงการตลาดนัดประชารัฐสีชมพู โดยปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่เดือน มี.ค.-ต.ค. 2560 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี ราชบุรี สกลนคร ลพบุรี กระบี่ ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก ซึ่งมียอดเงินที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยค้าขายได้รวมแล้วเกือบ 12 ล้านบาท มีคนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 5.5 หมื่นคน ซึ่งธนาคารออมสินจะสนับสนุนและส่งเสริมโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป