อุตฯเฟอร์นิเจอร์ไทยมั่นใจแข่งต่างชาติได้

วันที่ 21 ธ.ค. 2552 เวลา 11:39 น.
โพสต์ทูเดย์ - อุตฯเฟอร์นิเจอร์ เชื่อไทยศักยภาพสินค้าดีกว่าเพื่อนบ้าน แต่ห่วงต้นทุนทำราคาพุ่ง

นายวงกต  ตั้งสืบกุล  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  กล่าวในงานสัมมนา “สานคลัสเตอร์ เพิ่มศักยภาพเฟอร์นิเจอร์ไทยให้ยั่งยืน” ว่า   ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยจะต้องปรับตัวและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยการสานคลัสเตอร์เพิ่มศักยภาพเฟอร์นิเจอร์ไทย  เพราะสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

นายวงกต  กล่าวว่า  เฟอร์นิเจอร์ไทยมีคุณภาพ การออกแบบ  วัตถุดิบ  ช่างฝีมือ  สูงกว่าคู่แข่งอย่างจีน  ไต้หวัน  และเวียดนาม  ดังนั้น  จะต้องเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์  เพื่อให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและการรวมกลุ่มให้เป็นคลัสเตอร์สร้างเครือข่าย  เพราะเชื่อว่าฐานยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะสามารถผลักดันให้กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยมีอัตราการเติบโตแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5-10  ขณะเดียวกันจะต้องปรับลดต้นทุนด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าการบริหาร  การจัดการ  โลจิสติกส์ และวางเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20  หากทำได้เชื่อว่าเฟอร์นิเจอร์ไทยจะเป็นอุตสาหกรรมได้รับความสนใจจากต่างชาติ

สำหรับสิ่งสำคัญ คือ ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์จะต้องรวมกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น  โรงไม้  โรงเลื่อย  โรงอบไม้  โรงสี  โรงไส  โรงกลึง  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ  ดังนั้น การจัดแบ่งคลัสเตอร์จะเน้นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  และรอบกรุงเทพฯ  5  จังหวัด ได้แก่  ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  และจากการร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนตั้งแต่ปี  2553  เป็นต้นไป  เชื่อว่าไทยมีศักยภาพผลิตเฟอร์นิเจอร์และน่าจะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคต่อไป