เอไอเอส เปิดแผนรับมือ ช่วงปีใหม่

วันที่ 21 ธ.ค. 2552 เวลา 11:48 น.
โพสต์ทูเดย์ - เอไอเอส เตรียมรับมือปีใหม่ เร่งเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย พร้อมบุคลากร ส่ง เอสเอ็มเอส 40 ล้านครั้/ชั่วโมง เอ็มเอ็มเอส 4 แสนครั้งต่อชั่วโมง 

รายงานข่าว จากบริษัท เอไอเอส แจ้งถึงมาตรการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งความสุข อวยพรปีใหม่ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น SMS, MMS, BB, บริการด้านเสียงเพลงและอื่นๆถึงกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด 

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถส่งความสุขถึงกันได้อย่างไม่ขาดตอนระหว่างช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือ บริเวณต่างๆที่มีการจัดกิจกรรม Count Down โดยมาตรการที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนอกเหนือจากการทำงานตามปกตินั้น ประกอบด้วย

 

 

การเตรียมความสามารถในการรองรับการใช้งาน (Capacity Preparation) โดยตั้งเป้าการส่ง SMS ลูกค้าเติบโตกว่า 20% จากปีที่แล้ว ดังนั้นจึงขยายความสามารถใน การรองรับการส่ง SMS เพิ่มอีก 1 เท่า ทั่วประเทศ โดยรองรับได้กว่า 40 ล้านครั้งต่อชั่วโมง

สำหรับ MMS นั้นคาดว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่า 40% โดยขยายความสามารถในการรองรับการส่ง MMS ไว้ 1 เท่าเช่นกัน ทั้งนี้สามารถรองรับการส่งได้มากกว่า 4 แสน MMS ต่อชั่วโมง

นอกจากนั้นยังจะขยายการรองรับการใช้งาน BlackBerry Messenger ที่เชื่อว่าจะเป็นอีก 1 ช่องทางที่ได้รับความนิยมและคาดว่าจะมีการใช้งานมากกว่า 2 แสนครั้ง โดยเพิ่มความสามารถของช่องสัญญาณในการใช้งานอีก 1 เท่าเช่นเดียวกัน และยังเชื่อว่า จะมีความนิยมอวยพรและส่งความสุขผ่านบริการอื่นๆด้วย อาทิ Music Together *855 หรือการส่งเพลงพร้อมข้อความอวยพร หรือ การส่งเสียงไปอวยพรผ่านบริการ Voice2U ที่พร้อมรองรับการใช้งานเกือบ 3 ล้านข้อความต่อชั่วโมงในช่วงปีใหม่

เตรียม Free Content ไว้มากกว่า 1,000 Content เพื่อให้ให้ลูกค้าได้เลือกดาวน์โหลดส่งความสุขได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และมีสีสันยิ่งกว่าทั้งผ่านทาง mobileLIFE Portal *900 หรือการสั่งโหลดผ่านเหล่า CJ ของ เอไอเอส คอลล์เซ็นเตอร์  และยัง จัดรถ Mobile เพื่อเสริมความสามารถในการใช้งานตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร (Resource Preparation) นอกเหนือจากวิศวกรที่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง ตามปกติ ณ ศูนย์บริหารเครือข่าย ส่วนกลาง (Network Management Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายส่วนภูมิภาค (Regional Operation Center) แล้ว ยังได้เตรียมวิศวกร Stand by เพิ่มเติม ณ บริเวณสถานีฐานในเขตกรุงเทพฯและหัวเมืองทั่วประเทศในช่วงคืนวัน 31 ธันวาคม ด้วยเช่นกัน

 

สำหรับ แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามการใช้งานในทุกๆบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มปริมาณการใช้งานได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมร่วมกับฝ่ายอาคารและ สถานที่ในทุกพื้นที่พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ, Supplier, Subcontractors, Content Provider รวมไปถึงการไฟฟ้าฯ เพื่อให้สามารถประสานงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว