กรุงไทยล่อใจจ่ายดอก3.4%ขายตราสาร

วันที่ 01 พ.ย. 2560 เวลา 06:46 น.
กรุงไทยล่อใจจ่ายดอก3.4%ขายตราสาร
แบงก์กรุงไทยให้ดอกเบี้ย 3.4% ขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้าน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น เงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคาร กรุงไทย ครั้งที่ 1/2560  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามที่เงื่อนไขกำหนด วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิ เท่ากับ 3.4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ ธนาคารวางแผนจะเปิดจองซื้อให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจลงทุน ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ย.นี้ ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ กำหนดการจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และ เพิ่มจำนวนครั้งละ 1 แสนบาท และผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และเพิ่มครั้งละ 1 หมื่นบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดโรดโชว์เพื่อบรรยายสรุปข้อมูล ผลการดำเนินงานของธนาคาร และแผนในการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ดังกล่าวไปแล้ว โดยได้รับความสนใจและการตอบรับเข้าร่วมรับฟังการลงทุนจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนกลุ่มสหกรณ์เป็นอย่างดี

"การออกเสนอขายตราสารด้อยสิทธิฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคาร และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการขยายสินเชื่อ รองรับการขยายตัวของธนาคารในอนาคต และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยตราสารด้อยสิทธิฯ ชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2" นายผยง กล่าว

สำหรับฐานะการเงินของธนาคารในปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง โดยผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ ธนาคารมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 17,632 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 อยู่ที่ 16.98% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ AA+(tha) และอันดับความน่า เชื่อถือของตราสารอยู่ที่ระดับ AA(tha) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560