แบงก์แห่ปิดสาขา 192 แห่งลดต้นทุน

วันที่ 30 ต.ค. 2560 เวลา 19:19 น.
แบงก์แห่ปิดสาขา 192 แห่งลดต้นทุน
โดย...พรสวรรค์ นันทะ

แนวโน้มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มมีการปิดสาขามากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีมาให้บริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการทบทวนจำนวนเครือข่ายที่ตั้งสาขา ย้ายสถานที่ และเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ตลอดจนการนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง มีความสะดวกสบายโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบล่าสุดในเดือน ก.ย. 2560 พบว่าทั่วประเทศมีสาขาลดลงทั้งสิ้น 192 แห่ง เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จาก 7,033 แห่ง เหลือ 6,841 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 81 แห่ง จาก 2,155 แห่ง เหลือ 2,074 แห่ง ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ อันดับ 1 คือ ธนชาต ลดลง 36 แห่ง อันดับ 2 คือ กรุงไทย ลดลง 22 แห่ง และอันดับ 3 คือ กสิกรไทย ลดลง 12 แห่ง 

ด้านภาคกลางสาขาลดลงรวม 39 แห่ง จาก 2,220 แห่ง เหลือ 2,181 แห่ง ซึ่งในเขตนี้พบว่ากรุงไทยลดลงมากที่สุด อันดับ 2 คือ กสิกรไทย และอันดับ 3 คือ ธนชาต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาลดลงรวม 28 แห่ง โดยลดลงอันดับ 1 คือ กสิกรไทย รองลงมาคือ กรุงไทย  และอันดับ 3 คือ ธนชาต

สำหรับภาคเหนือสาขาลดลงรวม 23 แห่ง อันดับ 1 คือ กสิกรไทย อันดับ 2 คือ กรุงไทย และอันดับ 3 คือ ธนชาต ส่วนภาคใต้สาขาลดลงรวม 21 แห่ง โดยมีกรุงไทยและธนชาตที่สาขาลดลง