เตือนยึดบัตรสวัสดิการรัฐร้านค้าร่วมมือโกงโดนด้วย

วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 07:17 น.
เตือนยึดบัตรสวัสดิการรัฐร้านค้าร่วมมือโกงโดนด้วย
คลังเตือนร้านค้าและคนรายได้น้อยอีกรอบ ตุกติกใช้สวัสดิการผิดวัตถุประสงค์ยึดเครื่องและบัตรทันที

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งดำเนินการให้ร้านค้าธงฟ้าทั่วประเทศติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีซีดี) เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย 11 ล้านคน ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจากรัฐบาลนำไปใช้ซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ทั่วถึงมากขึ้น

ทั้งนี้ อย่าได้นำบัตรไปแลกเป็นเงินสดเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร ซึ่งคลังจะทำการยึดบัตรและสิทธิของผู้มีรายได้น้อยทันที ส่วนร้านค้าที่กระทำผิดก็จะให้กระทรวงพาณิชย์ถอนชื่อออกจากร้าน ธงฟ้าเช่นกัน

"นโยบายบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ต้องการให้นำไปใช้เพื่อดำรงชีวิตที่จำเป็น การนำบัตรไปแลกเป็นเงินสดจากร้านธงฟ้าและไปซื้อสุรา บุหรี่ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง" นายวิสุทธิ์ กล่าว

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้สั่งการให้เตรียมศึกษาการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบใหม่ในปีหน้า ว่าจะทำอย่างไรไม่ต้องให้ทุกคนมาลงทะเบียนใหม่ทุกคน เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะยังมีเวลาให้ดำเนินการอีกพอสมควร