ปิคนิคลุ้นศาลตัดสินฟื้นฟูกิจการ 28 ธ.ค.นี้

วันที่ 19 ธ.ค. 2552 เวลา 15:24 น.
นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น ( PINCI ) เปิดเผยว่า 28 ธ.ค.นี้ ศาลล้มละลายกลาง จะพิจารณาตัดสินแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท  ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของปิคนิคในปัจจุบัน ยังดำเนินกิจการหลักเป็นผู้ค้าน้ำแก๊สตามปกติ สามารถรองรับความต้องการน้ำแก๊สของลูกค้าได้ 4 หมื่นตัน/เดือน

นายวุฒิศักดิ์ กล่าวถึงทีมผู้บริหารชุดใหม่ว่า การเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ผู้ถือหุ้นเก่า โดยทีมผู้บริหารชุดใหม่ และนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาคบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารชุดเดิม

อย่างไรก็ตาม แผนการขยายธุรกิจและการตลาดใหม่ ๆ ของปิคนิคจะดำเนินการได้หลังจากแผนฟื้นฟูผ่านการอนุมัติในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และการหาผู้ร่วมทุนใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เพื่อล้างภาพบริษัทของสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ก็น่าจะได้รับการยอมรับต่อไป

สำหรับโครงสร้างคณะกรรมการ (บอร์ด ) ปิคนิคชุดใหม่ ประกอบด้วย นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร กรรมการผู้จัดการ นายชยุต ฐิติทรงภพ กรรมการ นายนำพล เงินนำโชค กรรมการ นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ  และนายนิวัฒน์ มีลาภ กรรมการตรวจสอบ