"สรรพากร"เผยคงภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

  • วันที่ 04 ต.ค. 2560 เวลา 14:51 น.

"สรรพากร"เผยคงภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

กรมสรรพากรชี้การคงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% อีก 1 ปี  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นางแพตริเซีย  มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดิม 7% ดังกล่าวข้างต้นกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% และภาษีท้องถิ่น 0.7%) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561

สำหรับการที่ระบุว่าเป็นการลดอัตราภาษีลงมานั้น เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 10% รวมภาษีท้องถิ่น (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9% และภาษีท้องถิ่น 1%) จึงจำเป็นต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงมาที่อัตรา 7% รวมภาษีท้องถิ่นดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ