คลังเคาะลดภาษีประกันสุขภาพ

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 07:48 น.
คลังเคาะลดภาษีประกันสุขภาพ
คลังเคาะเบี้ยสุขภาพรวมเบี้ยประกันชีวิตรวมแล้วให้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี คาดเริ่มใช้ทันปีภาษีนี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเรื่องให้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา โดยจะให้หักลดหย่อนรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องมีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี โดยจะให้ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพได้ 1.5 หมื่นบาท และยืนยันว่าจะไม่มีการขยายวงเงินเพิ่มเติมอีก คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ลดหย่อน ภาษีได้ทันในปีภาษีนี้

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันชีวิต เปิดเผยว่า การให้สามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพได้ 1.5 หมื่นบาท/ปี และกระทรวงการคลังไม่ขยายเพดานวงเงินเพิ่มจะทำให้ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตยังไม่เต็มวงเงิน 1 แสนบาท ได้ประโยชน์เพราะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ ส่วนผู้ที่ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และบำนาญที่นำมาหักลดหย่อนภาษีเต็มวงเงินไปแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึง ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างว่าการที่มีการเสนอในที่ ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ลดเพดานการเก็บภาษีที่อยู่อาศัยลงเหลือ 20 ล้านบาทจาก 50 ล้านบาท ถือเป็นหลักคิดที่ดีเพราะการลดเพดานการจัดเก็บภาษีลง จะทำให้มีฐานคนเสียภาษีมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักการที่กระทรวงการคลังรับได้ แต่เรื่องนี้ถือว่ายังไม่มี ข้อสรุปจนกว่าจะผ่านการพิจารณาใน สภาวาระ 3 รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องออกประกาศยกเว้นในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น พื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเริ่มใช้ได้ทัน ในปี 2562 และในปี 2561 จะเป็นปีที่หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้แก่องค์กร ภาคธุรกิจต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการใช้ภาษีจริง

นายสมชัย กล่าวต่อถึงเรื่องการ แก้ไขประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรว่าจะต้องเร่งสรุปในหลักการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนจากนี้ เพื่อนำมาแยกออกเป็นร่างแต่ละมาตรา เบื้องต้นได้มีการวางกรอบการแก้ไขในหลายแนวทาง เช่น ต้องการให้ภาษีสรรพากรช่วยสนับสนุนเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพิ่มหรือไม่ เป็นต้น