'เอิร์ธ'ยอมถอนฟ้องธนชาต รับข้อมูลคลาดเคลื่อน

  • วันที่ 02 ก.ย. 2560 เวลา 09:32 น.

'เอิร์ธ'ยอมถอนฟ้องธนชาต รับข้อมูลคลาดเคลื่อน

แบงก์ธนชาตโล่งอก เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ถอนฟ้องคดีนำความลับลูกค้ามาเปิดเผย

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต ได้รายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ได้ถอนฟ้องธนาคารธนชาตแล้ว จากกรณีเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแถลงข่าวว่า ได้ดำเนินการยื่นฟ้องธนาคารธนชาต

ทั้งนี้ ได้กล่าวอ้างว่า ธนาคารธนชาตได้นำข้อมูลของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เปิดเผยต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลจนมีคำสั่งให้อายัดเงินฝากที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีกับธนาคารธนชาต ทำให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ในวันดังกล่าวบริษัท ทุนธนชาต ได้มีหนังสือชี้แจงว่าธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มี นโยบาย ขั้นตอน วิธีการที่ชัดเจนและเข้มงวด ด้วยมาตรฐานระดับสูงในการดูแลรักษาความลับของลูกค้า จึงขอปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสิ้นเชิง และการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของศาลจากการร้องขอของเจ้าหนี้รายหนึ่งนั้น

นายสมเจตน์ ชี้แจงต่อว่า บริษัทได้รับแจ้งจากธนาคารธนชาต ว่า บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจแล้ว เชื่อว่าธนาคารธนชาตไม่ได้เป็นผู้นำข้อมูลของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ไปเปิดเผยแก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้มีการยื่นคำร้องและอายัดเงินของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ตามที่กล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2560 โดยจะไม่ดำเนินคดีกับธนาคารธนชาตอีกต่อไป และจะ ไม่นำเรื่องนี้มาฟ้องเป็นคดีใหม่ทั้งทางแพ่งและทางอาญา คดีดังกล่าวจึงเป็นอันยุติ โดยธนาคารธนชาตขอยืนยันในความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และพร้อมในการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าอย่างที่เคยเป็นเสมอมา

ด้านบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ก็ได้ทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกันว่า จากกรณีที่บริษัทได้ยื่นฟ้องสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บัดนี้ บริษัทได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและได้รับการยืนยันจากสถาบันการเงินแห่งนั้นว่าไม่ได้นำข้อมูลของบริษัทไปเปิดเผยต่อสถาบันการเงินอื่นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อบริษัทได้รับทราบข้อเท็จจริงและเป็นที่เข้าใจอันดีด้วยกันแล้ว บริษัทจึงได้ยื่นขอถอนฟ้องต่อศาล ตามคดีหมายเลขดำที่ พ.1552/2560 แล้ว

ข่าวอื่นๆ