แก้กม.คุ้มครองเงินฝาก เปิดทางรับเงินคืนใน 30 วันหากแบงก์ล้ม

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 21:29 น.
แก้กม.คุ้มครองเงินฝาก เปิดทางรับเงินคืนใน 30 วันหากแบงก์ล้ม
สถาบันคุ้มครองเงินฝากขอแก้กฎหมายจ่ายเงินคืนผู้ฝากได้อัตโนมัติหากแบงก์ปิดกิจการ เข้าสภาวาระแรก 1 ก.ย.นี้

นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ดีพีเอ) เปิดเผยว่า ดีพีเอได้ขอแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก ซึ่งจะเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระแรก ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยสาระสำคัญที่ขอแก้ไขกฎหมายคือ ให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินคืนประชาชนผู้ฝากเงินได้โดยอัตโนมัติ คือ ถ้ามีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตประชาชนผู้ฝากไม่จำเป็นต้องมายื่นคำขอเพื่อขอรับเงินฝากคืน กฎหมายใหม่จะให้จ่ายคืนผู้ฝากเงินได้โดยอัตโนมัติภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ตามกฎหมายเดิมในปัจจุบันหากมีธนาคารพาณิชย์ปิดกิจการก็จะมีการประกาศภายใน 40 วัน และประชาชนที่เป็นผู้ฝากจะมีเวลาในการยื่นคำขอเพื่อขอรับเงินฝากคืนตามกำหนดหลักเกณฑ์ภายใน 90 วัน หลังจากนั้นดีพีเอจึงจะจ่ายเงินฝากคืนให้ประชาชนผู้ฝากภายใน 30 วันทำการ

“การขอแก้ไขกฎหมายก็เพื่อลดขั้นตอน ทำให้ประชาชนผู้ฝากสะดวกขึ้น ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆ ก็ไม่ต้องแตกตื่นไปยื่นคำขอเพื่อขอเงินคืน ช่วยให้ระบบการมีกลไกการทำงานที่คล่องตัวขึ้น และก็ไม่ต้องไปแห่ถอนเงินจากธนาคารอื่นๆ ด้วย เพราะมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินฝากคืนแน่นอน เนื่องจากระบบของดีพีเอจะมีข้อมูลอยู่แล้ว สามารถตรวจสอบตัวตนและจำนวนเงินของผู้ฝากที่จะจ่ายคืนได้ทันที”นายสาทร กล่าว

นอกจากนี้ การจ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้วกฎหมายฉบับที่ขอแก้ไขครั้งนี้ ยังขอแก้ไขในรายละเอียดข้อกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น ว่าให้ดีพีเอสามารถออกตราสารหนี้กู้ยืมเงินมาจ่ายคืนผู้ฝากเงินได้ หากเงินกองทุนมีไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันเงินกองทุนมีประมาณ 1.2 แสนล้านบาท หากเกิดปัญหากับธนาคารขนาดใหญ่อาจจะไม่เพียงพอในการจ่ายคืน

อย่างไรก็ดี เพื่อสร้างความมั่นใจก็ให้ระบุชัดเจนไปเลยว่ากู้ได้ ซึ่งกฎหมายเดิมในปัจจุบันก็อนุญาตให้กู้ได้ แต่ให้ออกตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดีพีเอกำหนด และต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความ แต่เมื่อแก้กฎหมายก็ไม่ต้องตีความอีก

สำหรับอัตราเงินฝากที่กฎหมายกำหนดให้คุ้มครอง ปัจจุบันอยู่ที่ 15 ล้านบาท/บัญชี/สถาบันการเงิน จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2561 จากนั้นวันที่ 11 ส.ค. 2561-11 ส.ค. 2562 จะลดเหลือ 10 ล้านบาท วันที่ 11 ส.ค. 2562-10 ส.ค. 2563 จะลดเหลือ 5 ล้านบาทและวันที่ 11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป จะคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท