ลุยบ้านคนชราใช้ที่ธนารักษ์รับสังคมสูงวัย

  • วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 09:07 น.

ลุยบ้านคนชราใช้ที่ธนารักษ์รับสังคมสูงวัย

คลังชี้ตลาดที่อยู่อาศัยเจาะกลุ่มผู้สูงอายุขาขึ้น จ่องัดที่ดินธนารักษ์มาพัฒนา

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อจับกลุ่มวัยเกษียณเริ่มเป็นโอกาสทองของการพัฒนา เนื่องจากอัตราส่วนของผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงการคลังมีนโยบายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ด้วยมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุที่มีรายได้น้อย โดยใช้ที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ อาทิ จ.สมุทรปราการ นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ โดยมีสถาบันการเงินของรัฐสนับสนุน สินเชื่อผ่อนปรน

ขณะที่โอกาสของผู้ประกอบการ อสังหาฯ การจับตลาดบ้านพักผู้สูงอายุระดับหรูสำหรับผู้สูงวัยชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อ เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่น่าสนใจ ปัจจุบันตลาดดังกล่าวในไทยยังมีขนาดเล็กแต่มีศักยภาพเติบโตสูงจากปัจจัยที่ไทยมีค่าครองชีพไม่แพง รวมถึงการดูแลด้านการพยาบาลมีคุณภาพดี จึงทำให้ผู้สูงวัยต้องการเข้ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณในไทยค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจอสังหาฯ มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยพบว่าภาคธุรกิจอสังหาฯ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสัดส่วน 11% ของจีดีพี หรือมีความสำคัญเป็นอันดับ 4 รองจากภาคอุตสาหกรรม ค้าปลีกและค้าส่ง และภาคการขนส่ง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ