พาณิชย์ปรับเป้าส่งออกปีหน้า ให้ขยายตัว 14%

วันที่ 17 ธ.ค. 2552 เวลา 14:44 น.
นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และได้ปรับยุทธศาสตร์การดูแลสินค้าส่งออกใหม่ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในเชิงลึก เจาะกลุ่มรายสินค้าส่งออกมากขึ้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในการช่วยกันผลักดันการส่งออกในปี 2553 ให้ขยายตัว 14%