บังคับคดีโกยแสนล้านบาท

วันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 06:36 น.
บังคับคดีโกยแสนล้านบาท
เชื่อมั่นเศรษฐกิจยังดี คนหอบเงินซื้อสินทรัพย์แตะ 1 แสนล้าน ราคาสูงกว่าราคาประเมิน 15% พร้อมปฏิรูประบบบังคับคดีใหม่

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 สามารถผลักดันสินทรัพย์ได้ 9.55 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 95.6% ของเป้าหมาย 1 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมียอดผลักดันสินทรัพย์ที่สูงสุดในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าสิ้นปี งบประมาณ 2560 จะสามารถผลักดันสินทรัพย์ได้เกินกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ การผลักดันสินทรัพย์ของกรมบังคับคดีคิดเป็นประมาณ 30% ของมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจยังดี ประชาชนยังมีกำลังซื้อ และมีกลุ่มผู้สนใจเข้ามาประมูลซื้อสินทรัพย์จำนวนมากขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีเงินออมจะหัน มาลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้เพื่อการลงทุน ในช่วงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงราคาประมูลได้ก็สูงกว่าราคาประเมินโดยเฉลี่ย 15%

"ที่ผ่านมา กรมบังคับคดีมีนโยบายเร่งผลักดันสินทรัพย์ โดยมีการประชา สัมพันธ์มากขึ้น เพื่อให้กรมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่ามีสินทรัพย์มาประมูลขาย ทำให้มีคนสนใจมาประมูลมากขึ้น และทำให้ราคาประมูลดีขึ้นด้วย รวมทั้งมีการจัดมหกรรมประมูลขายสินทรัพย์และการเปิดขายทอดตลาดสินทรัพย์วันเสาร์ จึงทำให้ยอดการประมูลสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเร่งระบายสินทรัพย์จากกรมบังคับคดีออกไปนั้นจะเป็นผลดี ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนต่อเศรษฐกิจ" น.ส.รื่นวดี กล่าว

สำหรับด้านการไกล่เกลี่ย กรมบังคับคดีมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1.63 หมื่นเรื่อง ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1.47 หมื่นเรื่อง คิดเป็นอัตราความสำเร็จ 90% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการลดปัญหา หนี้ครัวเรือนและปัญหาหนี้นอกระบบ

ด้านการบริหารการจัดการคดีนั้น ได้มีการเร่งรัดการดำเนินการสำนวนคดีค้างเกิน 10 ปี ที่มีอยู่จำนวน 1.29 หมื่นเรื่อง สามารถดำเนินการสำเร็จได้ 2,520 เรื่อง คิดเป็น 19.53% ของปริมาณคดีทั้งหมด

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นระบบ Debt InFo เพื่อความสะดวกต่อคู่ความที่ถูกอายัดเงิน สามารถตรวจสอบจำนวนเงินในคดีและตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ โดยมีฐานข้อมูลผู้ถูกอายัดประมาณ 1 แสนราย ซึ่งจะเปิดแอพนี้อย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 ส.ค.นี้

น.ส.รื่นวดี กล่าวถึง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ก.ย.นี้ว่า กฎหมายฉบับนี้นอกจากจะผ่อนคลายไม่สามารถอายัดเงินเดือนหรือรายได้ 2 หมื่นบาทแรกแล้ว ถือว่าเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบ และลดขั้นตอนและระยะเวลาการบังคับคดีจากเดิมได้กว่า 50% รวมถึงลดการประวิงคดี เพื่อให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดได้เองและอายัดสิทธิเรียกร้องได้ทั่วประเทศ และการขายทอดตลาดสามารถดำเนินการในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการปกติได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล

บรรยายภาพ - รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหาร แถลงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 และชี้แจงสาระสำคัญของ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560