เคาะค่าเช่าที่ดินธนารักษ์ เร่งลงทุน2เขตศก.พิเศษ

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09:53 น.
เคาะค่าเช่าที่ดินธนารักษ์ เร่งลงทุน2เขตศก.พิเศษ
กำหนดค่าเช่าที่ธนารักษ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและกาญจนบุรี เล็งเปิดประมูล ก.ค.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ดินราชพัสดุใน 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 1.กาญจนบุรี ค่าเช่า 1,200 บาท/ไร่/ปี ค่าธรรมเนียม 2 หมื่นบาท/ไร่/50 ปี ให้ปรับปรุงค่าเช่า 9% ทุก 3 ปี รวม 2,979 ไร่

2.นครพนม ค่าเช่า 8,400 บาท/ไร่/ปี และค่าธรรมเนียม 1.4 แสนบาท/ไร่/ปี รวม 4,487 ไร่ คาดว่าจะเปิดประมูลทั้งสองพื้นที่ได้ในเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งในกาญจนบุรีมีกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้ความสนใจ ส่วนนครพนมกลุ่มค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคสนใจ

นอกจากนี้ อนุมัติมาตรการเร่งรัดลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี นครพนม และตาก โดยผู้ที่เริ่มลงทุน 10% จากที่ต้องลงทุนทั้งหมดในปี 2560 จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปี ในปี 2560-2561 หากลงทุนในปี 2561 ก็จะยกเว้นค่าเช่า 1 ปี