รมว.คลังยันปิดช่องเศรษฐีที่ดินหนีภาษี

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 เวลา 16:47 น.
รมว.คลังยันปิดช่องเศรษฐีที่ดินหนีภาษี
รมว.คลัง เผยสรรพากรรายงานแล้ว ออกประกาศปิดช่องโหว่เลี่ยงภาษีที่ดิน ยันไม่ได้เอื้อเศรษฐี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า อธิบดีกรมสรรพากรรายงานให้ทราบแล้วว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 เพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้นำไปหาประโยชน์โอนทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดาตั้งบริษัทเพื่อไม่ต้องเสียภาษี

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ประกาศนี้ทำเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยและเอสเอ็มอีที่ดำเนินงานในรูป บุคคลธรรมดาให้หันมาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล จะได้เข้ามาอยู่ในระบบฐานภาษีเพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลสำหรับจัดทำนโยบายและมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือได้ตรง จุด ไม่ได้เอื้อประโยชน์เศรษฐี เพราะ ไม่มีรายใหญ่รายใดที่ซื้อที่ดินในชื่อของตัวเอง ส่วนใหญ่อยู่ในชื่อนิติบุคคล ทั้งนั้น

"หากเกิดความไม่สบายใจ เพราะประกาศเขียนไม่ชัดเจน ก็แก้ไขให้ได้" รมว.คลัง กล่าว