ธสน.เตือนเจอชักดาบส่งออก

วันที่ 03 มิ.ย. 2560 เวลา 08:02 น.
ธสน.เตือนเจอชักดาบส่งออก
เอ็กซิมแบงก์แฉผู้ส่งออกข้าวเจอเทรดเดอร์ต่างชาติเบี้ยวจ่ายค่าสินค้า เตือนซื้อประกันความเสี่ยงส่งออก

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ ส่งออกข้าวกำลังประสบปัญหาความเสี่ยงส่งออกแล้วไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า โดยได้รับคำสั่งซื้อจากเทรดเดอร์ในสิงคโปร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งออกข้าวไปแอฟริกา เมื่อส่งมอบสินค้าไปแล้ว แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงิน เทรดเดอร์กลับไม่สามารถชำระเงินได้ โดยอ้างว่าประเทศปลายทางไม่ชำระเงินให้

ทั้งนี้ ตลาดในประเทศแถบแอฟริกากำลังประสบปัญหา 2 เรื่องใหญ่ๆ ขาดแคลนเงินเหรียญสหรัฐอย่างหนัก และเศรษฐกิจไม่ดี เป็นผลมาจากประเทศแถบนี้พึ่งพารายได้จากสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมัน ซึ่งในช่วง 4-5 ปีมานี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงมาโดยตลอด

"ที่น่าเป็นห่วง คือ ปัจจุบันธุรกิจส่งออกข้าวมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เฉพาะการส่งออกจากประเทศไทย ที่เป็นเช่นนี้เพราะทวีปแอฟริกานับเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก มีความต้องการบริโภคข้าวปีละราว 30 ล้านตัน ขณะที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีมากจนองค์กรรับประกันความเสี่ยงทั่วทั้งโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด" แหล่งข่าวเปิดเผย

สำหรับวิธีการป้องกันความเสี่ยงนั้น แนะนำให้ผู้ส่งออกอย่ามองเพียงแค่เทรดเดอร์ที่เป็นคู่ค้า เพราะอาจจะมีฐานะทางการเงินดี แต่ผู้ซื้อปลายทางมีความสำคัญกว่า เพราะเมื่อผู้ซื้อปลายทางเบี้ยวค่าสินค้า ทางเทรดเดอร์ก็จะไม่รับผิดชอบ หากไม่มีสัญญาระบุไว้อย่างชัดเจน

แหล่งข่าวเปิดเผยต่อไปว่า เอ็กซิมแบงก์มีบริการรับประกันการส่งออกระยะสั้น ซึ่งเป็นบริการประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งเกิดจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง สำหรับกำหนดระยะเวลาชำระเงินไม่เกิน 180 วัน นับจากวันส่งออก โดย ธสน.จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ส่งออกในอัตราความคุ้มครองสูงสุดถึง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย ธสน.จะเป็นผู้ช่วยในการติดตามและสามารถใช้บริการประกันการส่งออกระยะสั้นเป็นหลักประกันให้แก่สถาบันการเงิน

"นี่เป็นช่องทางช่วยเหลือลูกค้า กรณีไม่แน่ใจ ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเก็บจากลูกค้าไม่มาก แต่หากเกิดเหตุถูกเบี้ยวค่าสินค้าก็ถือว่าคุ้มค่า ซึ่งธนาคารได้รับประกันส่งออกหลากหลายประเภทสินค้า ไม่เฉพาะส่งออกข้าวเท่านั้น" แหล่งข่าวเปิดเผย

บทความแนะนำ