กรุงไทยช่วยเอสเอ็มอีปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ4%

วันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 10:48 น.
กรุงไทยช่วยเอสเอ็มอีปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ4%
ธนาคารกรุงไทยเปิดตัว"สินเชื่อกรุงไทยช่วยSMEs 4.0" ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชือได้มากขึ้น วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ให้กู้นาน 7 แดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ถึงานเดือนก.ย.ปีนี้

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซึ่งเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ภายใต้ต้นทุนต่ำดป็นพิเศษ ให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารได้ออก"สินเชื่อกรุงไทยช่วยSMEs 4.0" สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลางและเล็กเป็นวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท โดยกรณีลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลางที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท  มีวงเงินเตรียมไว้เปล่อยกู้ 4,000 ล้านบาท และลูกค้าเอสเอ็มอีรายเล็กเตรียมวงเงินไว้ให้กู้ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 3 ปีแรก คิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ใน 3 แพ็คเก็จ โดยให้กู้นานสุดถึง 7 ปี และให้กู้วงเงินสูงสุดต่อรายที่ 40 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะปล่อยกู้เคมเปญนี้ถึง 30 ก.ย.ปีนี้เท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดแบ่งเป็น 3 แพ็คเกจ แพ็คเกจที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ปีที่ 2 คิด 5% ปีที่ 3 คิด 6% กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี

แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้ 100% กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4.5%  ปีที่ 2 คิด 5.5% ปีที่ 3 คิด 6.5% กรณีเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี

แพ็คเกจที่ 3 สนับสนุนวงเงินเฟคตอริ่ง (Factoring ) แก่ลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างรอเรียกเก็บหนี้การค้า อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มโออาร์ -0.25%

"ถามว่าแยงก์กังวลหนี้เสียจากเอสเอ็ทอีหรือไม่นั้น เราต้องบอกว่าการปล่อยกู้กับหนี้เสียมันเป็นของคู่กัน ซึ่งมันคงมีมาบ้าง แต่แบงก์ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว" นายปฏิเวชกล่าว