จี้ผู้มีรายได้น้อย ตรวจสอบชื่อ ลงทะเบียนรัฐ

วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 07:06 น.
จี้ผู้มีรายได้น้อย ตรวจสอบชื่อ ลงทะเบียนรัฐ
คลังเตือนตรวจชื่อลงทะเบียนรายได้น้อย หากไม่มีชื่อจะไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐ

แหล่งข่าวกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐ หรือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 14.1 ล้านคน ในช่วงวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. 2560 ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560 โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนว่ามีชื่อลงทะเบียนอยู่หรือไม่

ทั้งนี้ หากไม่มีชื่ออยู่ในระบบให้เร่งนำหลักฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้ พร้อมบัตรประชาชน ไปติดต่อธนาคาร สาขา สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานเขตกรุงเทพ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่าสุด ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 2560 หากเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิในการรับสวัสดิการของรัฐที่จะเริ่มแจกในวันที่ 1 ต.ค.นี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จะเรียกกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประชุมสรุปมาตรการที่จะให้กับผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด โดยมาตรการที่ยังไม่ได้ข้อสรุป คือ การให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี ว่าจะออกมาในลักษณะไหนและจำนวนเท่าไร รวมถึงมาตรการช่วยเหลือคนในแต่ละพื้นที่เป็นการเฉพาะ เช่น ช่วยค่าเดินทางรถ บขส.ให้กับคนต่างจังหวัด ที่ไม่ได้ใช้รถเมล์รถไฟฟรี เหมือนคนในกรุงเทพฯ  เป็นต้น