ไจกาปัดรับเหมาไทย นำได้เฉพาะงานโยธา

วันที่ 15 ก.ย. 2552 เวลา 06:00 น.
โพสต์ทูเดย์ - ไจกาปิดโอกาสไทยเป็นแกนนำสร้างระบบไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสีแดง ชี้เปิดให้เฉพาะงานโยธาเท่านั้น

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจกา) ได้แจ้งมายังร.ฟ.ท. ว่า ในการประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26 กม. มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท จะอนุญาตให้บริษัทก่อสร้างไทยเป็นแกนนำได้เฉพาะงานโยธาเท่านั้น

ขณะที่งานระบบไฟฟ้าเครื่องกล ต้องให้บริษัทต่างชาติเป็นแกนนำ เพราะไจกาเห็นว่าบริษัทไทยสามารถเข้าร่วมลักษณะพันธมิตร (จอยต์เวนเจอร์) ได้อยู่แล้ว

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.จะเสนอให้คณะกรรมการร.ฟ.ท. รับทราบความเห็นของไจกาในการประชุมเดือนก.ย.นี้ ก่อนจะเปิดขายเอกสารเพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ในเดือนต.ค.นี้ โดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคางานก่อสร้างโครงการต่อไป

สำหรับของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิและสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารอากาศ ยานในเมือง (แอร์พอร์ตเรล ลิงก์) นั้น วันที่ 1 ต.ค.นี้ จะเริ่มทดลองเดินรถในบางช่วง และเมื่อรับมอบงานจากผู้รับเหมาในวันที่ 4 พ.ย. บริษัทที่ปรึกษาอิสระหรือไอซีอี จะเริ่มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย จากนั้นจะเริ่มให้ประชาชนใช้บริการฟรีทั้งเส้นทางตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2552