ประกันสังคมปลื้ม 3เดือนกำไรโต6%

วันที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 06:53 น.
ประกันสังคมปลื้ม 3เดือนกำไรโต6%
ประกันสังคมโชว์กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 6.6% บินดูงานแคนาดาหาลู่ทางลงทุนต่างประเทศ

รายงานข่าวจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปีนี้กองทุนประกันสังคมมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้ว 12,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แบ่งเป็นดอกเบี้ยและกำไรจากการขายตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 10,169 ล้านบาท และเงินปันผลและกำไรจากการขายตราสารทุนและหน่วยลงทุน 2,159 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 1.6 ล้านล้านบาท มีการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล 1.33 ล้านล้านบาท หรือ 81% ของเงินลงทุน และอีก 19% หรือ 3.02 แสนล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น เงินฝากและหุ้น

นอกจากนี้ สปส.ได้เดินทางไปแคนาดาร่วมกับ รมว.แรงงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคในการแยกหน่วยงานด้านการลงทุนบำนาญแบบ  Defined Benefit เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิรูป โครงสร้างหน่วยงานบริหารการลงทุน รวมทั้งศึกษาโอกาสด้านการลงทุนต่างประเทศกับบริษัทจัดการลงทุน 3 บริษัทชั้นนำระดับโลก

บทความแนะนำ