สคร.เร่งเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจให้ได้ 95%

  • วันที่ 05 พ.ค. 2560 เวลา 14:25 น.

สคร.เร่งเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจให้ได้ 95%

สคร.เผย 6 เดือนแรกปีงบ60 เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ได้แค่ 20 % เร่งเบิกจ่ายให้ได้ 95 % ในช่วงเวลาที่เหลือ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายได้ 6.35 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 20% ของงบลงทุนทั้งหมด 3.42 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ปรับลดลงจากเดิม 3.64 แสนล้านบาท หรือปรับลดลง 2.2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากโครงการรถไฟรางคู่ต้องเปิดประมูลใหม่ ไม่สามารถลงทุนได้ทันในปี 2560 ที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนยังได้น้อย เนื่องจากงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง เป็นรัฐวิสาหกิจ 34 แห่ง เบิกจ่ายตามปีงบประมาณ มีวงเงิน 1.46 แสนล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 11 แห่ง เบิกจ่ายตามปีปฏิทิน มีวงเงิน 1.96 แสนล้านบาท ซึ่งการเบิกจ่ายตามปีปฏิทินเพิ่งผ่านมา 3 เดือน แต่ในช่วงเวลาที่เหลือของปีจะเบิกจ่ายรวดเร็ว และคาดว่าจะทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าต้องเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ 95%

“ คลังก็จะพยายามเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจตามปีปฏิทินมีความสำคัญ เพราว่ามีงบจำนวนมาก โดยเฉพาะงบลงทุนของบริษัทปตท. และ บริษัทการบินไทย ซึ่งคาดว่าสิ้นปี 2560 จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ”นายชาญวิทย์กล่าว

นายชาญวิทย์ กล่าวว่า ในส่วนของการนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 7 เดือน ของปีงบประมาณ 2560 สามารถจัดเก็บได้ 8.7 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 8,349 ล้านบาท โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจคิดเป็น 74% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.31 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเก็บได้ตามเป้าหมาย หรือมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีการนำส่งรายได้แผ่นดินเกินเป้าหมาย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารออมสิน และรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ