พาณิชย์รับราคาข้าวพุ่งเพราะผลผลิตข้าวน้อยกว่าที่คาด

วันที่ 15 ธ.ค. 2552 เวลา 15:42 น.
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นเพราะการประเมินผลผลิตที่คาดเคลื่อนจากต้นฤดูประเมินไว้ที่ 24-25 ล้านตัน แต่ผลผลิตจริงเหลือ 21-22 ล้านตัน  เพราะเสียหายจากภัยธรรมชาติและโรคเพลี้ยระบาด ซึ่งความกังวลต่อราคาข้าวที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกซื้อแค่พอขาย โดยได้รับการยืนยันจากสมาคมโรงสีข้าวไทยว่าไม่มีการกักตุนเพื่อเก็งกำไร

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ยังประเมินไม่ได้ว่าราคาข้าวจะสูงต่อเนื่องนานแค่ไหน แต่ขณะนี้ราคาข้าวเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว หลังผลประมูลซื้อข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ 6 แสนตัน เวียดนามชนะการประมูลทั้งหมดในราคา (ซีไอเอฟ)  ตันละ 664 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ผู้ส่งออกไทยเสนอเกินตันละ 700 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าเวียดนามถึง 40 เหรียญสหรัฐ กระทบต่อราคาข้าว 5% ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของไทยลดลงทันที 22 เหรียญสหรัฐ