กขช. ไฟเขียวประกันราคาข้าวรอบ 2 เพิ่มราคาหอมปทุมอีกตันละพัน

วันที่ 15 ธ.ค. 2552 เวลา 15:39 น.
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรรอบ 2 ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ค. 2553 โดยให้เพิ่มราคาประกันข้าวเปลือกปทุมธานีอีกตันละ 1,000 บาท จาก 1 หมื่นบาท เป็น 1.1 หมื่นบาท และให้เพิ่มสิทธินำข้าวเปลือกเข้าโครงการจากรายละ 25 ตัน เป็น 30 ตัน

ส่งผลให้ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอ้างอิงตันละ  12,072 บาท ราคาประกัน 1 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเหนียวราคาอ้างอิงตันละ 11,533 บาท ราคาประกัน 9,500 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอ้างอิงตันละ 14,895 บาท ราคาประกัน 1.53 หมื่นบาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัดราคาอ้างอิงตันละ 14,503 บาท ราคาประกัน 1.43 หมื่นบาท ส่วนราคาอ้างอิงข้าวเปลือกอายุสั้น (ต่ำกว่า 100วัน) ข้าวเปลือก 10% ตันละ 10,012 บาท ข้าวเปลือก 25% ตันละ 9,612 บาท

อย่างไรก็ดีภาคเอกชนไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเพิ่มราคาประกันข้าวปทุมธานี เพราะจะทำให้ชาวนาหันไปปลูกข้าวปทุมฯแทนข้าวเจ้า จะกระทบต่อตลาดข้าวเจ้าที่ยังเป็นตลาดใหญ่ของไทย