ประธานบอร์ดตลท.ระบุ “นิพัทธ” จะพิจารณาตนเองตามเวลาเหมาะสม

วันที่ 15 ธ.ค. 2552 เวลา 14:48 น.
   นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนายนิพัทธ พุกกะณะสุต นั้น เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้เชิญนายนิพัทธ หารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว และนายนิพัทธได้รับทราบและแจ้งว่าจะได้พิจารณาตนเองตามเวลาที่เหมาะสม

   ทั้งนี้ นายนิพัทธจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ เดือนส.ค. 2553