ยรรยง เผย ราคาข้าวยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 15 ธ.ค. 2552 เวลา 11:45 น.
         นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นปะธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อประกาศราคาอ้างอิงสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่ความชื้นไม่เกิน ร้อยละ15  ใช้ชดเชยส่วนต่างระหว่างเกณฑ์ราคาอ้างอิงกับราคาประกันรายได้ ระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2552 ว่า  มีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ต้องจ่ายอัตราชดเชย โดยราคาอยู่ที่ตันละ 14,895 บาท  อัตราชดเชยอยู่ที่ตันละ 405 บาท  ส่วนข้าวเปลือกหอมจังหวัด ราคาตันละ 14,503 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 10,212 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาอ้างอิง อยู่ที่ตันละ 12,072 บาท และ ราคาข้าวเปลือกเหนียว ราคาอ้างอิงตันละ 11,533  บาท  ซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลประกาศไว้ จึงไม่ต้องชดเชย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ยังได้หยิบยกปัญหาความเดือดร้อน จากกรณีเพลี้ยกระโดดระบาดหนักในพื้นที่ภาคกลางกว่า 2 ล้านไร่  ซึ่งสร้างความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดังกล่าว และทางคณะอนุกรรมการได้พิจารณาว่า ขณะนี้ ราคาข้าวในตลาด มีราคาสูงกว่าราคาอ้างอิง จึงมีมติไม่ต้องชดเชยจากผลกระทบเพลี้ยกระโดด แต่ทางคณะอนุกรรมการ จะไปหาวิธีการที่จะช่วยเหลือเกษตรในด้านอื่นๆ เช่น การประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

          นายยรรยง กล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้กำหนดกรอบในการประกันราคารพืชผลทางการเกษตรรอบ 2 โดยจะเริ่มต้นการรับประกับรอบ 2 ประมาณต้นเดือนมกราคม 2553