คลังอุ้มคลองจั่น หนุนตั้งกองทุนปล่อยกู้ผ่าน72สหกรณ์เจ้าหนี้

  • วันที่ 31 มี.ค. 2560 เวลา 06:57 น.

คลังอุ้มคลองจั่น หนุนตั้งกองทุนปล่อยกู้ผ่าน72สหกรณ์เจ้าหนี้

คลังหนุนปล่อยกู้สหกรณ์เจ้าหนี้ 72 ราย ร่วมลงขันตั้งกองทุนฟื้นฟูสหกรณ์ฯ คลองจั่น เตรียมเสนอ ครม. ภายในเดือน พ.ค.นี้

รายงานข่าวจากสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น เปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ฯ คลองจั่น ที่มี นายอำนวย ปะติเส ประธานคณะอนุกรรมการฯ ว่า นายอำนวยได้หารือกับนาย สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ฯ คลองจั่น ควรจะใช้แนวทางให้ขบวนการสหกรณ์ สหกรณ์เจ้าหนี้เป็นผู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยจะมีการจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพร้อมที่จะสนับสนุนด้านเงินทุน โดยจะให้ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย สนับสนุนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้เพื่อจัดตั้งเป็น กองทุนและนำเงินในกองทุนไปลงทุน โดยรายได้หรือผลประโยชน์ส่วนต่างดอกเบี้ยในกองทุนนี้ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ คลองจั่น ซึ่งตามแผนการเงินที่ต้องการเงินปีละ 450 ล้านบาท

สำหรับแนวทางเบื้องต้นจะให้สหกรณ์เจ้าหนี้จำนวน 72 แห่ง กู้เงินจากธนาคารของรัฐและนำไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์อื่น โดยเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนต่างกำไรดอกเบี้ยให้นำมาเข้าบัญชีรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ โดยจะให้สหกรณ์แต่ละแห่งแจ้งยอดจำนวนเงินที่ต้องการกู้ ระยะเวลา และเงื่อนไขข้อกำหนดเพื่อการพิจารณาก่อน

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 เม.ย.นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้ ทั้ง 72 แห่ง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีจัดให้มีการร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่จะระบุรายละเอียดในการดำเนินการ พิจารณาศึกษากลไกในการบริหารจัดการ พร้อมระบบควบคุมการรักษาเสถียรภาพ รวมถึงมีคณะกรรมการกำกับดูแล โดยคณะอนุกรรมการจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ฯ คลองจั่นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อการพิจารณาภายในเดือน พ.ค.นี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ