ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี53 ไม่ลงตัว ถกต่อพรุ่งนี้

วันที่ 14 ธ.ค. 2552 เวลา 16:33 น.
การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ที่มีนางจันทวรรณ ทองสมบุญ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแทน นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศในอัตรา  1 – 9 บาท ประจำปี 2553 ซึ่งการประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียด กว่า 4 ชั่วโมง แต่สุดท้ายยังคงไม่ได้ข้อยุติ

ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างหนัก จากกรณีที่กรุงเทพมหานครได้รับการเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 2 บาท แต่คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างต้องการให้ปรับขึ้นเท่ากับสมุทรปราการที่ได้ 4 บาท แต่กรรมการฝ่ายนายจ้างไม่ยินยอม

นอกจากนี้ ตัวแทนคณะกรรมการค่าจ้างกลาง จาก ภาครัฐ 2 หน่วยงาน คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์  ต่างไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ส่งผลให้การประชุมไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการค่าจ้างกลางจึงเตรียมพิจารณาหาข้อสรุปกันใหม่ในพรุ่งนี้ (15 ธ.ค.52)

นายปัณณพงศ์   อิทธิ์อรรถนนท์ เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย ในฐานะคณะกรรมการค่าจ้างกลางฝ่ายนายจ้าง เปิดเผยภายหลังจากการประชุมว่า สำหรับ 6 จังหวัดที่จะไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2553  ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย สระแก้ว สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และแม่อ่องสอน