ชงบอร์ดกยศ.ทบทวนลูกหนี้เข้าเครดิตบูโร

วันที่ 01 มี.ค. 2560 เวลา 08:02 น.
ชงบอร์ดกยศ.ทบทวนลูกหนี้เข้าเครดิตบูโร
ชงบอร์ด กยศ.ชุดใหม่ ทบทวนส่งบัญชีประวัติการชำระหนี้ลูกหนี้ กยศ. 8 ล้านราย เข้าสู่ระบบเครดิตบูโร

น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ประกาศใช้ ซึ่งเป็นการรวมกองทุน กยศ.กับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เข้าด้วยกันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุน กยศ .ใหม่ดังนั้น ทำให้แผนการดำเนินการจะนำข้อมูลประวัติการชำระเงินผู้กู้เงินกองทุนฯ เข้าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งประเทศไทย (เครดิตบูโร) ซึ่งจะต้องมีทบทวนใหม่อีกครั้ง จากบอร์ดชุดเดิมมีมติที่จะนำข้อมูลเข้าเครดิต บูโรในปี 2561

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนมีลูกหนี้กู้ยืมเงิน กยศ.จำนวน 8 ล้านคน ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้แล้ว 3.2 ล้านคน  แต่มีลูกหนี้ กยศ.ที่ค้างชำระหนี้ประมาณ 50% ของจำนวนผู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ทั้งหมด  และมีลูกหนี้ที่อยู่ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วกว่า 9 แสนราย มียอดหนี้รวมกว่า 9 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ที่ผ่านมากองทุนได้ฟ้องดำเนินคดีจำนวนแล้ว 1.7 แสนราย และประมาณเดือน ก.ค.  2560 ซึ่งจะครบกำหนดการชำระหนี้จะต้องมีการยื่นฟ้องศาลอีกจำนวนหนึ่ง  ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนเท่าไร  นอกจากนี้มีลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นศาลมีคำพิพากษาแล้วให้บังคับคดียึดทรัพย์ประมาณ 5 หมื่นราย คิดเป็นมูลค่า 263 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กยศ.ประสบปัญหามีเด็กจำนวนมากที่กู้เงินเรียนแล้วไม่มาชำระหนี้ ทาง กยศ. จึงมีแนวคิดที่จะให้ลูกหนี้ กยศ.ที่ค้างชำระหนี้ถูกบันทึกในบัญชีเครดิตบูโรด้วย เพื่อสร้างวินัยในการชำระหนี้ ซึ่งก็มีการท้วงติงว่าจะเป็นการตัดอนาคตการเข้าถึงสินเชื่อของเด็กจบใหม่ ในขณะเดียวกัน กยศ.อยู่ระหว่างปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ. เพื่อชำระหนี้คืนเงินกองทุน กยศ. ซึ่งจะทำให้โอกาสที่ลูกหนี้จะค้างหนี้ กยศ.ลดลง หรือแทบจะไม่มีปัญหาหนี้ค้างชำระเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต